Evropský výrobce logistických košů

Ochrana

osobních údajů a soukromí našich zákazníků

v souladu s platnými zákony

Zásady ochrany osobních údajů

Informujeme, že na našich webových stránkách www.dajano.cz neshromažďujeme přímo žádné osobní údaje. Existuje však možnost, že osoby využívající náš web mohou odeslat e-mail na některou z e-mailových adres uvedených na webové stránce a zpráva bude obsahovat osobní údaje kontaktující se osoby.
V takovém případě je správcem Vašich osobních údajů Konrad Nogaj, Russów 32, 62-817 Żelazków, jednající jako prodejce ve firmě P.H.U.P. "Dajano" Jacek Nogaj ul. Ogrodowa 71 A, 62-860 Opatówek, NIP: 6180011390
V případě jakýchkoli pochybností týkajících se zásad ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat zasláním zprávy na adresubox@dajano.pl

Kromě toho používáme soubory cookies v souvislosti s používáním našich webových stránek.

V souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje, máte následující práva:

  • právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel, pokud jste takový souhlas dříve udělili,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů naší společností.

Výše uvedená práva můžete uplatnit v souladu se zásadami popsanými v čl. 16 - 21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: GDPR), kontaktujíc nás na e-mailové adrese inbepo@inbepo. pl nebo v jinou, Vám vyhovující cestou. Můžeme odmítnout uplatnit některá z výše uvedených práv v situaci, kdy by uplatnění daného práva bylo v rozporu s legitimním účelem námi zpracovávaných údajů. Můžeme například odmítnout okamžité odstranění osobních údajů obsažených ve Vaší objednávce až do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky vyplývající z této smlouvy s námi uzavřené.

E-mailový kontakt
Kontaktujete-li nás prostřednictvím e-mailu, přirozeně nám poskytujete svou e-mailovou adresu jako adresu odesílatele zprávy. V obsahu zprávy můžete také uvést jiné osobní údaje. Právním základem zpracování osobních údajů je v tomto případě Váš souhlas vyplývající z navázání kontaktu s námi. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete jako součást e-mailového kontaktu, jsou zpracovávány výhradně za účelem vyřízení Vašeho dotazu. Obsah korespondence může být archivován.

Telefonní oznámení
V souvislosti s naší výrobní, přepravní, poradenskou a projekční činností můžeme zasílat oznámení na nadcházející schůzky nebo plánovanou přepravu zakázky formou SMS zpráv a kontaktovat Vás telefonicky. Za tímto účelem jsou zpracovávány údaje týkající se telefonního čísla. Právním základem zpracování údajů je plnění smlouvy.

Soubory cookies a jiné sledovací technologie
Naše webové stránky, stejně jako téměř všechny ostatní webové stránky, používají soubory cookies, abychom Vám mohli zajistit nejlepší zážitek během jejich prohlížení.
Soubory cookies jsou malé textové informace uložené ve Vašem koncovém zařízení (např. počítači, tabletu, smartphonu), které mohou být přečteny naším ICT systémem.

Soubory cookies nám umožňují:

  • zajistit správné fungování webových stránek, jaké očekáváte,
  • používat analytické nástroje,
  • zajistit využití sociálních funkcí.

Souhlas s cookies
Při první návštěvě webových stránek se Vám zobrazí informace o používání souborů cookies. Přijetí a zavření této informace znamená, že souhlasíte s používáním souborů cookies v souladu s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odstraněním cookies a změnou nastavení cookies ve Vašem prohlížeči. Pamatujte však, že deaktivace cookies může způsobit potíže při používání webové stránky, stejně jako u mnoha jiných webových stránek, které cookies používají.

Vlastní cookies
Soubory cookies lze rozdělit na vlastní cookies a cookies třetích stran. Pokud jde o naše vlastní soubory cookies, používáme je pro správné fungování webových stránek.
Cookies třetích stran. Naše webové stránky, stejně jako většina moderních webových stránek, používají funkce poskytované třetími stranami, což zahrnuje používání souborů cookies třetích stran. Použití tohoto typu souborů cookies je popsáno níže.

Analýza a statistika
Soubory cookies používáme ke sledování statistik webových stránek, jako je počet návštěvníků, typ operačního systému a webový prohlížeč používaný k procházení webových stránek, čas strávený na webových stránkách, navštívené podstránky atd. V tomto ohledu využíváme Google Analytics. Informace shromážděné v tomto ohledu jsou zcela anonymní a neumožňují Vaši identifikaci. Za tímto účelem se pro službu Google Analytics používají soubory cookies společnosti Google.

Marketing
Používáme marketingové nástroje poskytované servisem Facebook, což souvisí s používáním souborů cookies společnosti Facebook, zejména Facebook Pixel. Využíváme rovněž remarketingové aktivity sítě Google AdWords, což souvisí s používáním souborů cookies firmy Google souvisejících se službou Google AdWords.

Sociální funkce. Vyhrazujeme si právo vybavit webové stránky sociálními moduly, které mohou souviset s použitím souborů cookies od provozovatelů sociálních sítí, jako jsou Facebook, Instagram, YouTube, Google+, LinkedIn.

Protokoly serveru
Používání webové stránky s sebou nese zasílání dotazů na server, na kterém je webová stránka uložena. Každý dotaz směrovaný na server je uložen v protokolech serveru.

Protokoly zahrnují mj. Vaši IP adresu, datum a čas serveru, informace o webovém prohlížeči a operačním systému, který používáte. Protokoly se zapisují a ukládají na server.

Data uložená v protokolech serveru nejsou spojena s konkrétními osobami využívajícími webovou stránku a nepoužíváme je k Vaší identifikaci.

Protokoly serveru jsou pouze pomocným materiálem používaným ke správě webových stránek a jejich obsah není sdělován nikomu kromě osob, které jsou oprávněny spravovat server.


back