Evropský výrobce logistických košů

Dajano pro životnímu prostředí

mimo jiné v rámci sociální odpovědnosti

jsme zasadili cca. 500 stromků

Jak pečujeme o životní prostředí

Ekologie je důležitým aspektem ve firmě Dajano. Jsme si vědomi jak důležité jsou činnosti ovlivňujících ochranu našeho přírodního prostředí. Při rozvoji firmy používáme technologie příznivé pro naši přírodu.

Práškové barvy

Od roku 2012 používáme pouze práškové nátěry, které jsou bezpečné pro zdraví a životní prostředí. Na rozdíl od tradičních barev totiž neobsahují škodlivá rozpouštědla. Proto jak během aplikace, tak během procesu tepelného tvrdnutí povlaků, nedochází k uvolňování jakýchkoli těkavých sloučenin, které by mohly kontaminovat ovzduší. Práškové barvy mají navíc schválení, která potvrzují možnost kontaktu s potravinami a pitnou vodou. Samotný proces práškového malování probíhá v uzavřených lakovnách - díky tomu nevzniká žádný odpad. Během malování je možné zpětně získat nepoužité barvy, které lze znovu použít.

Víme také, že ekologická řešení často přinášejí úspory

Firma Dajano provozuje vozidla stará maximálně několik let. Naši řidiči jezdí nejmodernějšími, a tedy i nejekologičtějšími nákladními vozy. Zvláštní pozornost věnujeme tomu, aby náš vozový park vždy splňoval nejvyšší emisní normy a byl optimalizován z hlediska spotřeby paliva a emisí CO2. Nejnovější technologie používáme jak pro přepravu, tak pro výrobu našich kontejnerů. Pravidelně provádíme údržbu a výměnu strojů za nové, stále energeticky účinnější stroje. Snažíme se rovněž minimalizovat množství odpadu a zdrojů, které používáme. Proto k ohřevu naší firmy využíváme teplo z našich výrobních strojů.

Dřevo z ověřených zdrojů

Dřevo používané v našich kontejnerech pochází od dodavatelů, kteří získávají dřevo v souladu s udržitelným lesním hospodářstvím.

To však není konec

V roce 2018 byly na místě závodu vytvořeny zelené plochy, kde bylo vysazeno asi 500 stromů. V blízké budoucnosti bude firma rozšířena o fotovoltaickou farmu, díky které budeme moci využívat z velké části energii z obnovitelných zdrojů.


back