Evropský výrobce logistických košů

Certifikáty nebo homologace

představují často definice vysokých standardů

potvrzení kvality

Certifikáty a homologace

Certifikát je dokument potvrzující shodu produktu nebo procesu s vlastnostmi uvedenými v normách nebo potvrzující právo vykonávat činnosti v něm uvedené. V našem odvětví je kromě certifikátů nutné mít rovněž licence opravňující k výrobě košů ve standardu EPAL.


back